Produkty konopne i ich stosowanie

Kanabidiol (CBD), niepsychoaktywny składnik marihuany, wzbudził w ostatnich latach spore zainteresowanie wśród naukowców i lekarzy, ale w jaki sposób CBD wywiera leczniczy wpływ na poziomie molekularnym wciąż nie wyjaśniono. 

Kannabidiol jest lekiem plejotropowym, który indukuje różne efekty za pośrednictwem wielu szlaków molekularnych.
CBD działa poprzez różne kanały niezależne od receptorów oraz przez wiązanie się z wieloma nie-kannabinoidowymi receptorami lub kanałami jonowymi. Poniżej niektóre ze sposobów potwierdzających lecznicze działanie CBD.

CBD i FAAH

W przeciwieństwie do psychoaktywnego THC, CBD wykazuje małe powinowactwo do wiązania receptorów kannabinoidów CB1, czy CB2.
Zamiast tego CBD pośrednio stymuluje endogenną sygnalizację kannabinoidów tłumiąc hydrolazę amidu kwasu tłuszczowego (FAAH)- enzym rozkładający anandamid, pierwszy endokannabinoid odkryty w mózgu ssaków 1992. Natomiast cząsteczki kannabinoidów znajdujące się w konopi są uważane za „egzogenne ligandy” dla rodziny receptorów kanabinoidów (CB), anandamid jest „endogennym” ligandem kanabinoidów, co oznacza, że wiąże się on z jednym lub wieloma receptorami kanabinoidowymi i naturalnie występuje wewnątrz mózgu i ciała ssaków. Anandamid faworyzuje receptor CB1, który gromadzi się w mózgu i ośrodkowym układzie nerwowym.
Ponieważ FAAH jest zaangażowany w metaboliczny rozpad anandamidu, mniej FAAH oznacza, że więcej anandamidu pozostaje w organizmie przez dłuższy czas. Więcej anandamidu oznacza większą aktywację CB1.
CBD zwiększa sygnał endokannabinoidowy tłumiąc FAAH.
Poprzez inhibicję enzymu, który metabolizuje i degraduje anandamid, CBD zwiększa wrodzoną ochronną reakcję endokannabinoidową organizmu.
W tym samym czasie CBD przeciwstawia się działaniu THC w receptorze CB1, wyciszając psychoaktywne efekty THC.
CBD także stymuluje uwalnianie 2-AG, innego endokannabinoidu, który aktywuje zarówno receptor CB1 jak i CB2. Receptory CB2 dominują w obwodowym układzie nerwowym i w układzie immunologicznym.

Receptor waniloidowy

Podczas gdy CBD ma małe powinowactwo wiązania jednego z dwóch receptorów kanabinoidowych, nie wykazano, aby bezpośrednio oddziaływał z innymi receptorami sprzężonymi z białkami G lub kanałami jonowymi w celu uzyskania działania terapeutycznego. CBD, na przykład, wiąże się z receptorem TRPV-1, który jest znany z pośredniczenia w odbieraniu bólu, zapalenia i temperatury ciała.
TRPV jest skrótem technicznym „receptora chwilowego potencjału kanału kationowego podrodziny V”. Istnieje kilkanaście wariantów lub podrodzin receptora TRP, które wspomagają działanie wielu ziół leczniczych.
Naukowcy nazywają również TRPV-1 „receptorem waniloidowym”, nazwanym tak po aromatycznej wanilii.
Wanilia zawiera eugenol, olejek eteryczny, który ma właściwości antyseptyczne i przeciwbólowe; ale również pomaga oczyść naczynia krwionośne.
Historycznie wanilia była stosowana jako ludowa metoda leczenia bólu głowy. CBD jest „agonistą” lub środkiem pobudzającym TRPV-1.
Co prawdopodobnie jest jedną z przyczyn, dlaczego bogate w CBD konopie są skuteczne w leczeniu bólu neuropatycznego. Kapsaicyna – ostry związek w ostrych papryczkach chilli, aktywuje receptor TRVP-1.
Anandamid – endogenny kanabinoid, jest również agonistą TRPV-1.

Receptor serotoninowy

Jose Alexandre Crippa i jego koledzy z Uniwersytetu w San Paulo w Brazylii i z King College w Londynie przeprowadzili pionierskie badania nad CBD i neuronowymi korelacjami lęku.
Przy dużych stężeniach CBD bezpośrednio uaktywnia receptor serotoninowy 5-HT1A (hydroksytryptaminę) aktywując w ten sposób działanie przeciwdepresyjne.
Receptor ten jest zaangażowany w różne procesy biologiczne i neurologiczne, w tym (ale nie wyłącznie) lęk, uzależnienia, sen, apetyt, percepcja bólu, nudności i wymioty.
5-HT1A należy do rodziny receptorów 5-HT, które są aktywowane przez neuroprzekaźnik, serotoninę.
Znajdujące się zarówno w ośrodkowym jak i obwodowym układzie nerwowym, receptory 5-HT wywołują różne wewnątrzkomórkowe kaskady komunikatów chemicznych, indukujące reakcje pobudzające lub hamujące w zależności od kontekstu wiadomości chemicznej.
CBD wyzwala reakcję hamującą, która spowalnia sygnalizację 5-HT 1A. Dla porównania LSD, meskalina, grzybki i kilka innych leków halucynogennych uaktywniają inny rodzaj receptora 5-HT, który wyzwala reakcję pobudzającą.

Receptor adenozyny

Anksjolityczne (antylękowe) właściwości CBD mogą być częściowo spowodowane aktywacją receptora adenozyny. Receptory adenozyny odgrywają znaczącą rolę w funkcji układu krążenia, regulując zużycie tlenu mięśnia sercowego oraz przepływ wieńcowy. Receptor adenozyny (A2A) ma szerokie działanie przeciwzapalne w całym organizmie. Receptory adenozynowe odgrywają również istotną rolę w mózgu. Zmniejszają uwalnianie innych neurotransmiterów, takich jak dopamina i glutaminian.

GPR55

Podczas gdy kannabidiol aktywuje receptor waniloidowy TRPV-1, receptor A2A i receptor serotoninowy 5-HT1A, niektóre badania wykazały, że CBD działa jako antagonista, który blokuje lub dezaktywuje inny receptor sprzężony z białkiem G zwany GPR55.
GPR55 został nazwany „receptorem sierocym”, ponieważ naukowcy nadal nie są pewni, czy należy on do większej rodziny receptorów.
GPR55 jest szeroko eksprymowany w mózgu, a zwłaszcza w móżdżku. Bierze on udział w modulowaniu ciśnienia krwi i gęstości kości oraz innych procesach fizjologicznych.
GPR55 wspiera funkcję komórek osteoklastów, co ułatwia wchłanianie zwrotne kości. Nadczynność sygnalizacji receptora GPR55 jest związana z osteoporozą.
Według badań przeprowadzonych w Chińskiej Akademii Nauk w Szanghaju w 2010, GPR55 po aktywacji, promuje również proliferację komórek rakowych.
Ten receptor jest aktywny w różnych rodzajach raka. CBD jest antagonistą GPR55, co ujawniła Ruth Ross z Uniwersytetu Aberdeen na konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Kanabinoidem w Lund, w Szwecji w 2010 roku.
Blokując sygnalizację GPR55, CBD może działać w celu zmniejszenia zarówno reabsorpcji kości, jak i proliferacji komórek rakowych.

PPAR

CBD ma także działanie przeciwnowotworowe poprzez aktywację PPAR [receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów], które znajdują się na powierzchni jądra komórki.
Aktywacja receptorów znanych jako PPAR- gamma ma działanie antyproliferacyjne oraz zdolność do wywoływania regresji nowotworu w ludzkich liniach komórkowych raka płuc.
Aktywacja PPAR- gamma degraduje blaszki beta amyloidu, kluczowej cząsteczki związanej z rozwojem choroby Alzheimera. Jest to jeden z powodów, dlaczego kannabidiol, agonista PPAR- gamma może być użytecznym lekarstwem dla pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera.
Receptory PPAR regulują również geny związane z homeostazą energetyczną, absorpcją lipidów, wrażliwością na insulinę i innymi procesami metabolicznymi.
Dlatego też diabetycy mogą korzystać ze schematu leczenia bogatego w CBD.
Aktywacja za pośrednictwem enzymu KRB receptora PPAR- alfa może mieć działanie przeciwpsychotyczne. Polimorfizmy lub mutacje genów kodujących PPAR-alfa mogą powodować wadliwą sygnalizację PPAR- alfa, która jest związana ze schizofrenią.
Aktywacja PPAR- alfa ma zarówno działanie przeciwzapalne, jak i może zmniejszyć uwalnianie dopaminy, a tym samym minimalizować objawy schizofrenii.

 

SPOSOBY STOSOWANIA MEDYCZNEJ KONOPI

Medyczna konopia jest dostępna w wielu postaciach i może być wykorzystana na różne sposoby.
Najbardziej odpowiednim sposobem stosowania medycznej marihuany jest ten, który poprzez optymalną dawkę zapewnia najmniejszą ilość efektów ubocznych.

Ekstrakty olejowe

Wyciągi olejowe z konopi mogą być przyjmowane doustnie, podjęzykowo lub stosowane miejscowo.
Skoncentrowane ekstrakty olejowe z medycznej marihuany mogą być również wykorzystane jako składnik do odparowania lub gotowania.
Niektóre oleje z konopi sprzedawane są z aplikatorem do mierzenia dawkowania.
Te wyciągi olejowe bogate w CBD i o wysokiej zawartości THC są bardzo silne i skuteczne.
Czas pojawienia się i czas trwania efektu różnią się w zależności od sposobu podania.
Na legalnym rynku można znaleźć oleje CBD bogate w ten związek, psychoaktywne oleje THC na chwilę obecną pozostają nielegalne. Jest to prawdopodobnie najwygodniejsza i najskuteczniejsza znana metoda.


Herbaty

Medyczna marihuana przygotowana jako napar będzie zawierać znaczącą ilość CBD i THC, które w swej surowej postaci zawierają kwas CBDA i THCA, ponieważ ciepło wymagane do zaparzenia herbaty jest niższe od temperatury potrzebnej do dekarboksylacji, która przekształca CBDA w CBD i THCA w THC.
Herbata z marihuany nie odurza, ponieważ kwasy kannabinoidowe nie wiążą się z receptorami w mózgu. CBDA i THCA wydają się mieć znaczące właściwości lecznicze, jednak na tych związkach nie przeprowadzono jeszcze tak wielu badań.

Soki

Surowy sok z marihuany zmiksowany w blenderze będzie zawierać CBDA, THCA i inne nie-psychoaktywne kannabinoidy, ponieważ nie został ogrzany(dekarboksylowany).
Trudno jest precyzyjnie odmierzyć dokładną dawkę przy użyciu tej metody, jednak korzyści zdrowotne są znaczące.

Palenie

Marihuana jest zazwyczaj palona w fajce lub skręcie.
Podczas wdychania, CBD, THC i inne związki są wchłaniane przez płuca do krwi i przenikają przez barierę krew-mózg. Pierwsze efekty wdychania marihuany zwykle występują w ciągu kilku minut i stopniowo mijają po 2-3 godzinach.
Palenie jest często skuteczne w leczeniu ostrych objawów, którymi należy szybko się zająć, takich jak bolesne skurcze, nudności i wymioty. Wdychanie pozwala na dość łatwe miareczkowanie dawki. J
eśli efekt jest niewystarczający, po kilku minutach można przyjąć kolejny wdech marihuany, aż do uzyskania pożądanego efektu. Jednak każdy dym zawiera szkodliwe substancje, które mogą podrażniać płuca.

Parowanie

Parowanie przy pomocy vaporizera, e-papierosa lub innego urządzenia daje takie same natychmiastowe korzyści jak palenie. Ponieważ parownik nagrzewa kwiat konopi lub olej nie spalając go, składniki aktywne są wdychane w postaci pary bez powstawania dymu, co sprawia, że parowanie jest zdrowszą alternatywą dla palenia.

Nalewki

Nalewki ziołowe są lekiem, w którym aktywne składniki marihuany są rozpuszczone w alkoholu lub innym rozpuszczalniku. Ich efekt, czas trwania i dawka są podobne do efektów występujących po spożyciu innych produktów.

Aerozole podjęzykowe

Aerozole podjęzykowe produkowane są z wyciągów z konopi, mogą być one mieszane z innymi substancjami, takimi jak olej z orzechów kokosowych.
Koncentrat z konopi rozpylony pod język wchłania się szybko przez błony śluzowe jamy ustnej. Pierwsze efekty są zauważalne w ciągu 5 do 15 minut.
Aerozole podjęzykowe są dobrym rozwiązaniem dla właściwego, dyskretnego i terminowego dawkowania medycznej marihuany.
Nie ma w nim żadnych składników powodujących przykry zapach towarzyszący paleniu.

Produkty spożywcze

Produktami spożywczymi są pokarmy lub przekąski gotowane z dodatkiem oleju z konopi i masła konopnego Ghee. Efekty przy doustnie zażytej marihuanie mogą trwać od 4 do 6 godzin – znacznie dłużej niż po wdychanej marihuanie. Jednocześnie pojawienie się pierwszych efektów jest znacznie wolniejsze (30-90 minut) niż po wdychaniu marihuany lub w aerozolach podjęzykowych.
Powolny początek i długi czas działania powodują, że produkty spożywcze dobrze nadają się do leczenia chorób przewlekłych, które wymagają stałej dawki leku w ciągu dnia. Największym ryzykiem z doustnego przyjmowania medycznej marihuany jest przedawkowanie(szczególnie w przypadku THC).
Im dłuższy czas przed rozpoczęciem działania tym trudniejsze jest dostosowanie dawki. Należy postępować ostrożnie, biorąc niewielką dawkę jadalną odczekaj co najmniej godzinę przed podjęciem kolejnej decyzji, czy potrzebujesz większej dawki.
Produkty spożywcze mogą nie być odpowiednie dla osoby cierpiącej na nudności, wymioty lub brak apetytu.

Kapsułki i żelowe kapsułki

Olej z kwiatów konopi może być również przyjmowany w kapsułce lub kapsułce żelowej, podobnie jak witaminy lub suplementy. Ich efekt, czas trwania i dawka są podobne do efektów występujących po spożyciu innych produktów spożywczych.

Maści do stosowania miejscowego

Nalewki z konopi i olej z konopi można również podawać w formie balsamu, mleczka lub maści i stosować bezpośrednio na skórę. Pacjenci twierdzą, że maści do stosowania miejscowego z konopi mogą być skuteczne w łagodzeniu bólu, zapalenia i infekcji skóry. Ponieważ maści są stosowane zewnętrznie i miejscowo, nie odurzają nawet gdy zawierają THC.

Kosmetyki

Główny składnik większości kosmetyków na rynku to olej mineralny ropopochodny(produkt uboczny przy wytwarzaniu paliw), znajduje się on we wszystkich produktach od oliwki dla dzieci do kremów do twarzy. Jednak jest zdrowa alternatywa, która właściwie odżywia naszą skórę - olej konopny.

Olej z konopi jest uznany za wysoko odżywczy i niezbędny do rozwoju nowych komórek i spowolnienia procesu starzenia.
Konopia posiada wyśmienite właściwości gojące i nawilżające, znajduje zastosowanie w leczeniu schorzeń skóry i nadaje się dla ludzi cierpiących z powodu trądziku i łuszczycy. Dowiedziono klinicznie, że konopia ma biochemiczne i terapeutyczne właściwości gdy jest stosowana na skórę. Olej konopny można znaleźć w szamponach, mydłach, odżywkach, żelach do kąpieli, balsamach, szminkach i wielu innych.

Papier, Tekstylia, Tworzywa

Konopia jest najlepszym na świecie materiałem do produkcji papieru z punktu widzenia jakości, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 1 ar konopi zapewnia taką samą ilość materiału do produkcji papieru co 4 ary drzew! Papier z konopi jest odporny na rozkład i nie żółknie jak zwykły papier. Włókno konopi jest najsilniejszym naturalnym włóknem na świecie i może być poddane recyklingowi wielokrotnie więcej razy niż inne włókna. Z papieru konopnego produkuje się książki i czasopisma, gazety, papier toaletowy i tak w nieskończoność.

Włókno konopi jest ekstremalnie wydajne z punktu widzenia jakości materiału i ochrony środowiska. Posiada one 250% więcej włókien niż bawełna i to bez użycia żadnych nawozów. Można stwierdzić, że roślina bawełny jest tak genetycznie przearanżowana, że nie posiada już naturalnych włókien. Pomyśl o tym gdy następny raz kupisz 100% bawełniany produkt.

 

NAJNOWSZE ODKRYCIE NAUKOWCÓW - MEDYCZNA MARIHUANA ZWALCZA RAKA I ŁAGODZI JEGO NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIA!!!

Materiał przedstawia dowody, iż kannabinoidy zawarte w medycznej marihuanie zwalniają rozwój raka, hamują tworzenie się nowych komórek nowotworowych, niszczą komórki nowotworowe oraz pomagają łagodzić ból, zmęczenie, nudności i inne niepożądane skutki choroby nowotworowej.

Cristina Sanchez, młody biolog z Uniwersytetu Complutense w Madrycie, od dłuższego czasu prowadzi badania nad metabolizmem komórkowym. Zbadała komórki raka mózgu, ponieważ rosną one szybciej niż w normalnych liniach komórkowych, a zatem są użyteczne do celów badawczych.
Komórki rakowe umierały za każdym razem, gdy były narażone na tetrahydrokanabinol (THC), główny psychoaktywny składnik marihuany.
Poprzez wgląd w funkcjonowanie komórki, Sanchez natknęła się na właściwości przeciwnowotworowe THC.
W 1998 roku w reportażu w piśmie European Journal Biochemii opublikowała raport, który informuje, że THC „wywołuje apoptozę [śmierć komórkową] komórek glejaka C6”, złośliwej postaci raka mózgu.
Kolejne recenzowane badania w kilku krajach pokazują, że THC i inne związki pochodzące z medycznej marihuany, znane jako kannabinoidy, są skuteczne nie tylko w łagodzeniu objawów raka (nudności, ból, utrata apetytu, zmęczenie), ale także mogą mieć bezpośredni wpływ przeciwnowotworowy.
Zespół hiszpańskich naukowców, prowadzony przez dr. Manuela Guzmana przeprowadził pierwsze badanie kliniczne oceniające przeciwnowotworowe działanie THC na człowieka.
Guzman podawał przez cewnik do guzów czyste THC dziewięciu hospitalizowanym pacjentom z glejakiem, którzy nie zareagowali na standardowe leczenie raka mózgu.
Wyniki zostały opublikowane w 2006 roku, w the British Journal Pharmacology: leczenie przy zastosowaniu THC wiąże się ze znacznie zmniejszoną proliferacją komórek guza u każdego z pacjentów, na których przeprowadzono badania.
W tym samym czasie naukowcy z Uniwersytetu Harvard poinformowali, że THC spowalnia wzrost guza raka płuc i „znacznie zmniejsza zdolność komórek nowotworowych do rozprzestrzeniania się”.
Co więcej, THC niczym pocisk samonaprowadzający, wybiórczo niszczy komórki nowotworowe, a zdrowe komórki pozostawia bez szwanku.
Dla porównania, konwencjonalne leki chemioterapeutyczne są wysoce toksyczne; działając na oślep mogą uszkodzić mózg i ciało.

Według raportu opublikowanego w dziale recenzji w piśmie Medicinal Chemistry, istnieją dowody na to, że kannabinoidy „stanowią nową klasę leków przeciwnowotworowych, które opóźniają rozwój raka, hamują angiogenezę [tworzenie nowych naczyń krwionośnych doprowadzających komórki krwi, które żywią guza] i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych”.

Dr Sean McAllister, naukowiec z Pacific Medical Center w San Francisco, bada związki kannabinoidów od 10 lat w dążeniu do rozwoju nowych zabiegów terapeutycznych dla różnorodnych nowotworów. Wspierany przez dotacje z Narodowego Instytutu Zdrowia, McAllister (posiadający licencję DEA) odkrył, że kannabidiol (CBD), niepsychoaktywny składnik występujący w medycznej marihuanie, jest silnym inhibitorem proliferacji komórek raka piersi, przerzutów i wzrostu guza.

W 2007 roku, McAllister opublikował szczegółowe sprawozdanie dotyczące tego, jak kannabidiol zabija komórki raka piersi i niszczy nowotwory złośliwe poprzez wyłączenie ekspresji genu ID-1. Białko to wydaje się odgrywać ważną rolę jako przekaźnik komórek nowotworowych.

Gen ID-1 jest aktywny w czasie rozwoju ludzkiego zarodka, po czym wyłącza się i pozostaje w uśpieniu. Jednak w przypadku zachorowania na raka piersi oraz inne rodzaje raka z przerzutami, gen ID-1 uaktywnia się powodując inwazję komórek nowotworowych i tworzenie się przerzutów. „Dziesiątki złośliwych nowotworów wykazują ten gen”, wyjaśnia McAllister. Postuluje on, że CBD ze względu na swoją zdolność do wyciszenia ekspresji ID-1, może być przełomem w lekach przeciwnowotworowych.

„Kanabidiol daje nadzieję dla nietoksycznych terapii, które mogą leczyć złośliwe formy raka bez żadnych bolesnych skutków ubocznych, które powstają przy chemioterapii”, mówi McAllister, który szuka wsparcia, aby przeprowadzić badania nad związkami marihuany oraz ich działaniem u osób chorych na raka piersi.
Laboratorium McAllistera również analizuje jak CBD działa w połączeniu z chemioterapią pierwszego rzutu.

Jego badania dowodzą, że kannabidiol jest silnym przeciwnowotworowym związkiem sam w sobie, działa on synergistycznie z różnymi lekami przeciwnowotworowymi, kannabidiol wzmacnia działanie leków, tym samym ograniczając dawkę tych leków, która jest niezbędna do otrzymania maksymalnego efektu.

Badacze z Uniwersytetu w Saint George w Londynie zaobserwowali podobny wzór z THC, który zwiększa skuteczność konwencjonalnych przeciwbiałaczkowych terapii w badaniach przedklinicznych.
Zarówno THC jak i kannabidiol(CBD) indukują apoptozę komórek w liniach komórek białaczkowych.
Na corocznej letniej konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Badań Kannabinoidów, która odbyła się w tym roku we Freiburgu w Niemczech, 300 naukowców z całego świata omawiało swoje najnowsze wyniki badań, które wskazują drogę w kierunku nowych strategii leczenia raka i chorób zwyrodnieniowych.

Włoscy badacze opisują CBD jako „najbardziej skuteczny” induktor apoptozy w raku prostaty. Według brytyjskich naukowców z Lancaster University jest on najbardziej skutecznym induktorem apoptozy zarówno dla kannabidiolu i raka jelita grubego.

Wśród społeczności nauk medycznych, odkrycie, że kannabinoidy mają właściwości przeciwnowotworowe jest coraz częściej uznawane za epokowy postęp w terapii leczenia raka.

 

Ogólne

Kannabidiol jako potencjalny lek przeciwnowotworowy (PubMed)
Kannabidiol powstrzymuje angiogenezę poprzez wiele mechanizmów (PubMed)
Hamujące oddziaływanie kannabidiolu przeciwko ogólnoustrojowym nowotworom złośliwym (PubMed)
Kannabidiol powstrzymuje inwazję komórek nowotworowych poprzez zwiększenie ekspresji tkankowego inhibitora metaloproteinazy-1 (PubMed)
Marihuana zwalcza nowotwory i pomaga opanować efekty uboczne (Daily Beast)

Płuca

Kannabidiol powstrzymuje inwazję i przerzuty komórek raka płuc poprzez międzykomórkową adhezję cząsteczki-1C (PubMed)
Kannabidiol wywołuje apoptozę komórek raka płuc u ludzi (PubMed)
Ubytek aktywatora inhibitora-1 plazminogenu może być spowodowany działaniem przeciwinwazyjnym kannabidiolu na komórki ludzkiego raka płuc (PubMed)
Media ignorują szokujące odkrycie eksperta dowodzące, że marihuana pomaga zapobiec nowotworom płuc (O’Shaughnessy’s)

Prostata / Okrężnica

W kierunku stosowania nie psychoaktywnych kannabinoidów przeciwko nowotworom prostaty (PubMed)
Przeciwnowotworowa aktywność roślinnego kannabidiolu na tkankach nowotworowych prostaty in vitro (Scirp.org)
Indukcja apoptozy przez kannabinoidy w komórkach nowotworowych prostaty i okrężnicy zależna od fosfatazy (PubMed)
Chemoprewencyjne działanie nie psychotropowego fitokannabinoidu kannabidiolu na raka jelita grubego (PubMed)
Powstrzymanie karcynogenezy jelita grubego poprzez standaryzowany ekstrakt z konopi z wysoką zawartością kannabidiolu(PubMed)


Piersi

Aktywność przeciwnowotworowa roślinnych kannabinoidów z naciskiem na działanie kannabidiolu na ludzki nowotwór piersi (PubMed)
Kannabidiol indukuje zaprogramowaną śmierć komórki w komórkach nowotworowych piersi poprzez koordynację działania pomiędzy apoptozą i autofagią (PubMed)
Ścieżki pośrednictwa oddziaływania kannabidiolu na redukcję proliferacji, inwazji i przerzutów komórek raka piersi (PubMed)
Kannabidiol jako nowy inhibitor ekspresji genu Id-1 w agresywnych komórkach nowotworu piersi (PubMed)
Kwas kannabidiolowy, główny kannabinoid konopi włóknistych, jest inhibitorem migracji komórek nowotowowych MDA-MB-231 raka piersi (PubMed)

Glejak / Mózg

Kannabidiol wzmacnia powstrzymujące działanie delta9-tetrahydrokannabinolu na proliferację i przetrwanie ludzkich komórek glejaka (PubMed)
Przeciwguzowe oddziaływanie kannabidiolu, nie psychoaktywnego kannabinoidu, na tkanki ludzkiego glejaka(PubMed)
Systematyczny przegląd literatury klinicznych i eksperymentalnych prób badań nad przeciwnowotworowym oddziaływaniem kannabinoidów na glejaki (PubMed)
Kannabidiol powstrzymuje migrację ludzkich komórek glejaka poprzez niezależny mechanizm receptorów kannabinoidowych (PubMed)
Id-1 – kluczowy transkrypcyjny regulator agresji glejaka i nowy cel terapeutyczny (PubMed)
Wyzwalanie kanału TRPV2 poprzez uwrażliwianie komórek glejaka do cytotoksycznych chemioterapeutyków przez kannabidiol (PubMed)
Kannabidiol, nie-psychoaktywny kannabinoid, powstrzymuje proliferację i inwazję komórek glejaka U87-MG i T98G poprzez wiele mechanizmów (PubMed)
Miejscowe dostarczanie mikrocząsteczek wypełnionych kannabinoidami powstrzymuje rozwój nowotworu w mysim modelu heteroszczepu glejaka wielopostaciowego (PubMed)


Białaczka

Kannabidiol indukuje apoptozę w ludzkich komórkach białaczki: nowa rola kannabidiolu w regulacji ekspresji p22phox i Nox4 (PubMed)
Kannabidiol indukuje apoptozę ludzkich komórek białaczki (PubMed)


Skóra


Przeciwnowotworowa aktywność anandamidu ludzkich komórek czerniaka skóry (PubMed)


Mięsak Kaposiego

Kannabidiol zapobiega wzrostowi i indukuje zaprogramowaną śmierć komórki mięsaka Kaposiego związanego z infekcją wirusową śródbłonkową (PubMed)


Hormony

Endokannabinoidy w nowotworach związanych z hormonami (PubMed)
Studium porównawcze nad kannabidiolem- indukcja apoptozy u myszy w tymocytach i komórkach grasicy EL-4 (PubMed)


Pęcherz

Aktywacja TRPV4 indukuje apoptotyczną śmierć ludzkich komórek nowotworowych pęcherza moczowego: potencjalny cel terapii pęcherza (PubMed)

Ból

Wieloośrodkowe, podwójne, losowe, z placebo, badanie równoległych grup nad skutecznością, bezpieczeństwem i tolerancją ekstraktu THC:CBD oraz ekstraktu THC u pacjentów z opornym bólem nowotworowym (PubMed)
Nabiximols dla pacjentów leczonych opioidami z opornym bólem przewlekłym: badanie losowe, z placebo, próby dawek (PubMed)
Ekstrakt z marihuany pomaga zapobiegać bólom przy chemioterapii (UPI)

 

Kannabinoidy to nazwa każdej substancji chemicznej, bez względu na swoje pochodzenie lub strukturę, która łączy receptory kannabinoidowe ciała i mózgu, a które mają podobne skutki do tych produkowanych przez konopie (Cannabis sativa L.). Wiemy, że jest to duża i zróżnicowana grupa substancji, które mogą być sklasyfikowane na kilka sposobów, jednak ten, który pozwala zrozumieć ich ogromną różnorodność jest następujący:

Fitokannabinoidy

To nazwa rodzaju związków, które charakteryzują się posiadaniem 21 atomów węgla. W naturze występują one tylko w konopiach. Około 70 fitokannabinoidów zostało już odkrytych, w tym kwaśne i obojętne. Roślina ta jest w stanie syntetyzować fitokannabinoidy bezpośrednio w niepsychoaktywne formy. Dlatego główne fitokannabinoidy występujące w zdrowych roślinach to Δ9-THCA, CBDA, CBGA i CBCA. Jednak grupa karboksylowa jest bardzo niestabilna i łatwo traci CO2 pod wpływem ciepła lub światła, co powoduje przekształcenie z aktywnej postaci w obojętną. Kwaśne fitokannabinoidy tracą najwięcej w procesie suszenia i utwardzania pąków. Dlatego znaczne wysuszenie materiału roślinnego sprawia, że bardzo obniża się kwaśne stężenie a rośnie obojętne.

Metody zwykle używane w dekarboksylacji małych ilości materiału roślinnego konopi (do 20 g) polegają na umieszczeniu ich w piecu w temperaturze 120°C na co najmniej 20 minut. Gotowanie marihuany na maśle lub oleju będzie również inicjować ten proces. Interesujące jest to, że większość badanych fitokannabinoidów, w tym Δ9-THC, w swojej neutralnej formie są głównie odpowiedzialne za efekty psychoaktywne wywołane przyjmowaniem konopi, a takich właściwości nie wykazują kwaśne formy (Δ9-THCA).

Endokannabinoidy

Endokannabinoidy produkowane są przez prawie wszystkie istoty. Są to naturalne związki wytwarzane przez organizmy ludzi i zwierząt, które łączą receptory kannabinoidowe. Endokannabinoidy i receptory kannabinoidowe należą do układu endokannabinoidowego, który bierze udział w różnorodnych procesach fizjologicznych, takich jak sterowanie uwalnianiem neuroprzekaźników, odczuwanie bólu, działanie układu sercowo-naczyniowego i przewodu pokarmowego. Dwa główne endokannabinoidy okryto w anandamidzie. Endokannabinoidy są to cząsteczki, które działają jako klucz do naturalnych receptorów kannabinoidowych (głównie CB1 i CB2) – powodują ich aktywację i późniejsze reakcje. CB1 znajduje się w większości w centralnym układzie nerwowym. CB2 znajduje się przede wszystkim w układzie odpornościowym i jest odpowiedzialny za wspomaganie procesów immunologicznych. Receptory CB2 zostały ostatnio odkryte w ośrodkowym układzie nerwowym, w komórkach mikrogleju, więc również wyjadają się wpływać na pracę neuronów. Jednak to zagadanie nie zostało jeszcze odpowiednio zbadane, więc budzi wiele kontrowersji.

Syntetyczne kannabinoidy

Główną różnicą pomiędzy fito/endokannabinoidami a syntetycznymi kannabinoidami jest taka, że te ostatnie są w pełni syntetyczne i tworzone od podstaw w laboratorium. Przykładem tego jest dronabinol (syntetyczny Δ9-THC), który jest czynnym związkiem w MARINOLU®, leku, który jest dostępny już od 1985 roku i przyjmuje się go aby uniknąć nudności, wymiotów, utraty apetytu i wagi ciała. Innym przykładem może być nabilon, czyli substancja czynna CESAMET®, leku stosowanego przeciwko nudnościom i wymiotom, które towarzyszą chemioterapii. Oba produkty lecznicze zostały zatwierdzone do tych celów w USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Kanady i Hiszpanii. Nie ma zbyt wielu informacji na temat skutków, jakie wywołują syntetyczne kannabinoidy u ludzi, chociaż niektóre z nich zostały już zbadane i można stwierdzić, że wywołują one więcej stresu i paniki niż fitokannabinoidy. Syntetyczne kannabinoidy zostały zaprojektowane jako narzędzia badawcze dla kannabinoidów, więc teoretycznie powinny one nigdy nie wyjść z laboratorium, gdzie zostały zaprojektowane i syntetyzowane.

articles-cannabinoids_text_1

Która część rośliny produkuje fitokannabinoidy?

Większość naukowców przyjmuje, że fitokannabinoidy są całkowicie syntetyzowane i przechowywane w małych strukturach zwanych gruczołami włośnikowymi. Włośniki są obecne w prawie całej nadziemnej części rośliny. Struktury te wraz z kannabinoidami znajdują się również w terpenach(monoterpeny i seskwiterpeny), które różnią się w zależności od gatunku i decydują o jego aromacie. Dlatego eksperci farmakologii uważają włośniki za najważniejszą i najbardziej interesującą część w roślinie medycznej marihuany.

Naukowcy badający konopie mówią o dwóch rodzajach włośników (prostych, jednokomórkowych i tych zwanymi „naturalnymi zabójcami”), które nie są związane z syntezą terpenów. Trzy rodzaje gruczołów włoskowatych zostały znalezione w żeńskich roślinach konopi: bulwiaste, siedziste i główkowate. Wykazano, że w męskich konopiach znajduje się jeszcze czwarty gruczoł umiejscowiony w pręcikach.

Nawet jeśli włośniki można znaleźć w każdej roślinie to najwyższe stężenie fitokannabinoidów odnotowano w wypustach znajdujących się w żeńskim kwiatostanie (sięga ono aż 25%). Ten rodzaj włosków pojawia w okresie kwitnienia i tworzy najgrubszą warstwę na powierzchni kwiatu. Wysokie stężenie gruczołów włoskowatych można znaleźć również w małych liściach, mniejsze w łodydze i większych liściach, za to w korzeniu nie znajdziemy ich wcale. Nie ma różnic jakościowych w fitokannabinoidach pomiędzy różnymi częściami rośliny, tylko ilościowe. Rola fitokannabinoidów w roślinach nie jest jasna. Najbardziej prawdopodobna hipoteza jest taka, że mają one właściwości obronne na czynniki biotyczne (owady, bakterie i grzyby) i abiotyczne (suszenie i promieniowanie ultrafioletowe).

Jak fitokannabinoidy produkowane są w roślinie?

Ani droga, ani lokalizacja biosyntezy fitokannabinoidów nie są w pełni znane, jednak niektórzy naukowcy sugerują, że odbywa się to w wyspecjalizowanych komórkach tarczowych, które pojawiają się w gruczołach włoskowatych. Są one następnie gromadzone w sąsiednim wgłębieniu i wreszcie emitowane jako żywice.

articles-cannabinoids_text_2

Główne, niepsychoaktywne, fitokannabinoidy

Rośliny konopi czy też medycznej marihuany zawierają wiele fitokannabinoidów, które słabo lub nawet wcale nie wpływają psychoaktywnie na organizm, więc z terapeutycznego punktu widzenia mogą być o wiele bardziej obiecujące niż Δ9-THC.

CBD jest najważniejszym z niepsychoaktywnych fitokannabinoidów, ma liczne właściwości zdrowotne. Zostało udowodnione klinicznie, że wpływa korzystnie w przypadku zaburzeń lękowych, psychozy i depresji, jak również służy do łagodzenia bólu neuropatycznego u osób cierpiących na stwardnienie rozsiane. Wiele badań wskazuje także na przeciwnowotworowe działanie kannabidiolu.

CBDA nie łączy receptorów kannabinoidowych CB1 i CB2, mimo że jest selektywnym inhibitorem COX-2 o działaniu przeciwzapalnym. Jednakże może łączyć się z receptorami waniloidowymi, jego efekty nie są jeszcze w pełni poznane.

CBG działa przeciwnowotworowo i antybakteryjnie. Jest to ligand receptora kannabinoidowego CB2 i inhibitor ponownego wchłaniania anandamidu. Ponadto jest to ligand receptorów waniloidowych.

CBC może spowodować zmniejszenie aktywności, hipotermię i uczucie spokoju. Działa także przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i jako lekki lek przeciwbólowy. Ponadto jest silnym antagonistą receptorów waniloidowych i słabym inhibitorem ponownego wchłaniania anandamidu.

 

Naukowiec. Film dokumentalny na temat życia i badań naukowych Dr Rafaela Mechoulama - nominowanego do nagrody Nobla odkrywcy kannabinoidów, receptorów kannabinoidowych i układu endokannabinoidowego, oraz związku nazwanego anandamidem. Film przedstawia postać profesora od jego najmłodszych lat jako dziecka podczas holokaustu w Bułgarii, poprzez jego emigrację do Izraela, aż do jego kariery jako głównego badacza chemii i biologii najbardziej niezrozumianych roślin w historii ludzkości - konopi.
 
 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl