• Polityka prywatności

Szanowni Państwo, bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że.
1) Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych w procesie zakupów w sklepie funkcjonującym na Allegro ,intenetowym oraz stacjonarnym pod nazwą użytkownika CANNAMOS jest OMEN RAFAŁ Perczyński z siedzibą przy ul. TĘCZOWA 30-32 we WROCŁAWIU</p>
2) Adres siedziby administratora danych osobowych: Adres email administratora danych osobowych :sklep@cannamos.pl
3) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja złożonego przez klienta zamówienia. Dane będą także przetwarzane w przypadku realizowania uprawnień związanych z reklamacją produktów, ich gwarancją, jeśli taką posiadają oraz zwrotu produktów w przypadku klientów będących konsumentami. Dane mogą być także przetwarzane w celu wystawienia faktur.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wykonania umowy, której osoba jest stroną, której dane dotyczą, lub konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy a także konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5) Odbiorcami przekazanych przez klienta danych osobowych mogą być przewoźnicy, którzy umożliwiając realizację złożonego w sklepie internetowym CANNAMOS.PL czyli:DHL  Poczta Polska, Inpost, DPD
6) Dane osobowe mogą być przetwarzane, w tym przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celów z punktu 3) 7) Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądać od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
7) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 9) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w przypadku sprzedaży wysyłkowej i osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. W przypadku niepodania danych osobowych, nie jest możliwe wykonanie usługi wysyłki</p>
<h2><span style="font-size: 12pt;">Polityka prywatności sklepu</span></h2>
<h4>Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. 
Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.
Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

sesji Użytkownika,
ostatnio oglądanych produktów,
oddania głosu w ankiecie

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem .